Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter i beställningsformuläret. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.
Vår webbshop är krypterad med SSL-certifikat samt att dina personuppgifter som du uppger i kassan lagras säkert i vårat system som skyddas utav krypterade lösenord.

Dataskyddspolicy

Vi på Globaltech.se (Intelligent Brands AB) samlar in data i olika former för att kunna fullfölja vårat åtagande gentemot dig som kund. Insamlingen av data sker enligt de krav som ställs i GDPR förordningen (General Data Protection Regulation).
Vi är noga med att alltid se till så att personuppgifter lagras på ett säkert sätt och vi har interna rutiner och tekniska skyddsåtgärder som gör att ingen kan ta del av uppgifter om det inte finns tillräckliga skäl för det som exempelvis vid behandling av ordrar.
Vi vill att alla våra kunder och anställda ska känna sig trygga i att deras personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder.

Kontaktformulär

Vi använder oss av kontaktformulär på vår hemsida globaltech.se. Dessa används för att du som kund på ett enkelt sätt ska kunna kontakta oss vid intresse av våra produkter och tjänster samt vid eventuell support.
Informationen kommer att oavkortat gå till vårat mailsystem. Mailsystemet är skyddat med autentisering med hög säkerhetsnivå. Kontaktformulären omfattar personuppgifter från privatpersoner såväl som kontaktpersoner på företag.
Personuppgifter som kan komma att lagras via kontaktformulären är namn, e-post, telefonnummer & beskrivning av ärende. Vi rekommenderar att du som kund aldrig uppger några andra personuppgifter än de som specifikt efterfrågas.
Rättslig grund för lagring: Berättigat intresse. Detta eftersom de som kontaktar oss via kontaktformulär är en befintlig eller potentiell kund.
Uppgifterna raderas när vi inte anser att det längre finns ett berättigat intresse gentemot kunden.

Rättigheter för dig som har personuppgifter hos oss

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag kostnadsfritt.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullfölja ett avtal eller om annan svensk/europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det har lagligt stöd av berättigat intresse. Om du inte håller med om det berättigade intresset eller tycker att det är felaktigt så har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har också rätt att när som helst dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen eller invända mot direktmarknadsföring.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Anti-spam Policy

Globaltech skickar aldrig ut såkallade spam-meddelanden. De nyhetsbrev som våra kunder kan prenumerera på innehåller alltid nyttig information till kunder samt nyheter i sortimentet eller nyheter vad gäller företaget. All information som vi skickar ut har alltid ett tydligt syfte i form av att informera dig som kund om viktig information eller nyheter.

 

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig:

Globaltech / Intelligent Brands AB
E-post: info@globaltech.se